Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Medzinárodný deň Dunaja

28.06.2010 V júni 1994 zástupcovia podunajských krajín podpísali v Sofii „Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“. Slovenská republika ratifikovala Dohovor koncom roka 1997 a do platnosti vstúpil v októbri 1998.

Minister Jozef Medveď preskúma zákonnosť rozhodnutia vo veci lesohospodárskych opatrení v Tichej a Kôprovej doline

17.06.2010 Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jozef Medveď vydal pokyn na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým boli Štátnym lesom Tatranského národného parku (TANAPU) povolené výnimky na vykonávanie lesohospodárskych opatrení na území Národnej prírodnej rezervácie Kôprová dolina a Národnej prírodnej rezervácie Tichá dolina.

Technika ochrany prostredia 2010

15.06.2010 Pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa v dňoch 15. až 17. júna 2010 uskutočňuje medzinárodná konferencia Technika ochrany prostredia TOP 2010.

Minister Jozef Medveď odovzdal environmentálne osvedčenia

15.06.2010 Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jozef Medveď dnes, 15. júna 2010, na slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia 2010 v Častej - Papierničke, odovzdal osvedčenia o registrácii v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a osvedčenia o udelení práva používať národnú environmentálnu značku "Environmentálne vhodný produkt".

EK zastavila infrigement– sťažnosť chovateľov/obchodníkov k obchodovaniu s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov je zastavená

10.06.2010 Listom datovaným 23. mája 2009 doručila Európska Komisia Ministerstvu životného prostredia SR informáciu o začatí konania o porušení Zmluvy ES (infringement) vo veci sťažnosti slovenských chovateľov, resp. obchodníkov, s ohrozenými druhmi živočíchov.

Zadná Poľana bude bez zásahov

09.06.2010 Minister životného prostredia SR Jozef Medveď, svojim rozhodnutím zo dňa 4. júna 2010, zrušil ministerstvom vydané povolenia a výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny pre Lesy SR, odštepný závod Kriváň, na ťažbu dreva v Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana.

Na stabilizáciu zosuvov pôdy po zrážkach je vyčlenených takmer 370 000 EUR

09.06.2010 Vláda sa na dnešnom zasadnutí zaoberala aj otázkami zosuvov pôdy, ktoré v ostatných dňoch ohrozujú obyvateľov viacerých regiónov Slovenska. Na riešenie stabilizácie havarijného zosuvu v obci Nižná Myšľa, vláda SR dnes vyčlenila 119 tis. EUR (s DPH).

Minister Jozef Medveď odovzdal Cenu ministra za rok 2010

07.06.2010 Dňa 4. júna 2010 sa pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia uskutočnilo slávnostné stretnutie pracovníkov rezortu životného prostredia.

Svetový deň životného prostredia

03.06.2010 V sobotu, 5. júna 2010, si Slovensko spoločne s celým svetom opäť pripomenie Svetový deň životného prostredia. Je spomienkou na prvú konferenciu Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí, ktorá sa konala 5. - 16. júna 1972 vo švédskom Štokholme.

Rezort životného prostredia ďakuje obyvateľom miest a obcí za spoluprácu

02.06.2010 Rezort životného prostredia vyslovuje poďakovanie všetkým tým, ktorí v týchto chvíľach zápasia s vodnou presilou, predovšetkým obyvateľom miest a obcí, ktorí majú výrazný podiel na tom, že vodný živel nespôsobil ešte ďalšie a väčšie škody.

Slovenský vodohospodársky podnik opäť v Banskej Štiavnici

31.05.2010 Za účasti ministra životného prostredia Jozefa Medveďa, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Číža a primátora mesta Banská Štiavnica Pavla Balžanku sa dnes, 31. mája 2010, uskutočnilo slávnostné odovzdanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. (SVP, š. p.) v Banskej Štiavnici, po jeho presťahovaní sa zo Žiliny.

24. MÁJ - EURÓPSKY DEŇ PARKOV

24.05.2010 Oslavy Európskeho dňa národných parkov - každoročne 24. mája, uviedla do života v roku 1999 Federácia európskych národných a prírodných parkov (EUROPARC), na počesť 90. výročia vyhlásenia prvých národných parkov na území Európy - vo Švédsku).

22.máj – Medzinárodný deň biodiverzity

21.05.2010 Každoročne, od roku 2000 si svetová verejnosť pripomína 22. máj ako Medzinárodný deň biodiverzity. V tento deň bol v roku 1992 v kenskej metropole v Nairobi prijatý text Dohovoru o biologickej diverzite, platnosť nadobudol 29. decembra 1993.

Pozvánaka na Enviro-i-Fórum 2010

20.05.2010 Pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa v dňoch 8. až 9. júna 2010, v priestoroch technickej univerzity vo Zvolene, uskutoční 6. ročník podujatia Enviro-i-Fórum 2010.

Aktuálna situácia v Moldavskom recyklačnom podniku

19.05.2010 Minister životného prostredia SR Jozef Medveď a riadiaci pracovníci rezortu sa dnes na pôde Ministerstva životného prostredia SR stretli so zástupcami Moldavského recyklačného podniku, š.p..
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže