Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

Vyhlásenie k situácii v Moldavskom recyklačnom podniku

01.02.2011 Ministerstvo životného prostredia SR nevidí možnosť ďalšieho udržania Moldavského recyklačného podniku š.p. a rozhodlo sa tento štátny podnik dať do konkurzu. Presný postup a riešenie pritom navrhne ešte tento týždeň. Moldavský recyklačný podnik je v strate, jeho záväzky presahujú hodnotu jeho majetku, do dnešného dňa sa oficiálne neprihlásil žiadny strategický investor a zamestnanci už druhý mesiac nedostávajú výplaty. „Rezort nemieni prehlbovať zadlženosť Moldavského recyklačného podniku a preto prichádza s jediným čestným riešením, konkurzom, aby sa jeho zamestnanci mohli čo najskôr dostať ku svojim výplatám,“ vyhlásil štátny tajomník Branislav Cimerman po stretnutí vedenia ministerstva, riaditeľa podniku a predstaviteľov odborov.

Vodné dielo Gabčíkovo po zemetrasení bez následkov

31.01.2011 Bezpečnosť vodného diela Gabčíkovo po víkendových otrasoch ujmu neutrpelo. Počas záchvevov i po zemetrasení monitorovali vodné dielo pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP) a Vodohospodárskej výstavby, š.p. Údaje boli preverené na pokyn ministra ŽP Józsefa Nagya.

Rozbieha sa nový ročník súťaže „Hlavné mestá biodiverzity 2011“

31.01.2011 Na Slovensku sa rozbieha druhý ročník súťaže „Hlavné mestá biodiverzity 2011“, ktorú rozbieha REC Slovensko v spolupráci s ÚMS a ZMOS. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Aktualizované pravidlá pre obchodovanie s emisnými kvótami

26.01.2011 Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý dnes na jej rokovaní predložil minister József Nagy. Do obchodu s emisnými kvótami sa tak zapoja nové priemyselné sektory, ako chemický priemysel, výrobcovia hliníka a letecká doprava. Emisné kvóty z druhého obchodovateľného obdobia budú môcť firmy použiť v nasledujúcom treťom obchodovateľnom období, čím sa zabezpečí plné zosúladenie s európskou smernicou o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Očakáva sa, že zákon nadobudne účinnosť v marci.

Zákon o envirozáťažiach je dôležitý pre život na Slovensku

25.01.2011 Na základe štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza okolo 30 000 potenciálnych zdrojov znečistenia, z nich 1100 lokalít predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Vyriešenie odstránenia environmentálnych záťaží, ktoré zvyšujú kontamináciu pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd patrí k prioritám rezortu. Návrh zákona o identifikácii environmentálnej záťaže a určení zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž posunulo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Obchodovanie s ukradnutými emisnými povolenkami

20.01.2011 Komoditná burza Bratislava v súvislosti s ukradnutím emisných povoleniek z českého registra skontrolovala všetky transakcie s povolenkami v uplynulých dňoch a zistila, že cez burzu neboli obchodované žiadne kradnuté emisné kvóty. Informoval o tom generálny sekretár burzy Ľudovít Scholtz s tým, že Európska komisia v súvislosti s týmto prípadom do 26. januára pozastavila prevody emisných povoleniek v registroch.

Minister József Nagy sa stretol s francúzskym veľvyslancom

19.01.2011 Minister životného prostredia József Nagy dnes popoludní prijal jeho excelenciu Jean-Marie Bruna, francúzskeho veľvyslanca na Slovensku. Nový francúzsky veľvyslanec navštívil ministra Józsefa Nagya po prvý raz po nástupe do diplomatickej misie na Slovensku. Obaja predstavitelia na schôdzke prediskutovali spoločné témy týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Čo robiť v prípade povodňovej situácie

18.01.2011 Povodne tvrdo trestajú nepripravenosť. Zákony, ktoré určujú pravidlá pre výstavbu, či iné aktivity na povodňami ohrozovaných územiach alebo povinnosti v rámci ochranných protipovodňových opatrení, nemajú za cieľ ohrozovať rozvoj obcí a komplikovať život občanov. Právne predpisy len vyžadujú racionálne správanie sa občanov, samosprávnych a štátnych orgánov tak, aby povodne neohrozovali životy a zdravie ľudí a narobili čo najmenej škôd. Je nevyhnutné, aby každý vedel, čo má robiť skôr ako povodeň vznikne a tiež v čase, keď sa povodeň blíži alebo už prebieha.

Ukončenie Projektu protipovodňovej ochrany Bratislavy

18.01.2011 Projekt Bratislava – protipovodňová ochrana, je ukončený. Práce realizoval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a trvali od februára 2007 do decembra 2010. Celkové náklady na zrealizovanie tohto náročného projektu dosiahli sumu 31 238 748 €. Protipovodňové opatrenia ochránia Bratislavu a jej obyvateľov aj v prípade 1000-ročnej vody.

Pripomíname si vznik Národných parkov

18.01.2011 Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra a Národný park Pieniny si v týchto dňoch pripomínajú výročie od svojho vyhlásenia. Národné parky tvoria najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. V súčasnosti máme na Slovensku 9 národných parkov.

Minister József Nagy na zosuvoch pôdy

14.01.2011 Priamo na mieste sa presvedčil dnes minister József Nagy o situácii v lokalitách postihnutých zosúvajúcim sa svahom. V Krupine i v Košiciach, po stretnutí s primátormi miest navrhol v spolupráci so zástupcami Sekcie geológie ministerstva a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra konkrétne riešenia zo strany envirorezortu.

Ministerstvo životného prostredia považuje stavebné povolenie k Mochovciam za platné

14.01.2011 Minister životného prostredia SR József Nagy je presvedčený, že verejnosť má byť účastná pri rozhodovacom procese, obzvlášť v takýchto závažných prípadoch ako je posudzovanie vplyvov na životné prostredie pri spustení Atómovej elektrárne Mochovce.

Na Slovensku pribudnú 3 nové chránené vtáčie územia

14.01.2011 Malá Fatra, Slovenský raj a Tatry sú ďalšie Chránené vtáčie územia (CHVÚ), ktoré vyhlási Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Vyhlásením chránených vtáčích území sa zabezpečí prežitie a rozmnožovanie vtáčej populácie. Vyhlášky, ktorými sa CHVÚ vyhlasujú, nadobudnú účinnosť 15. januára 2011.

Novoročný príhovor ministra

01.01.2011 Aj malé krajiny môžu mať veľké pravdy. Aj mladé krajiny môžu mať trvácne hodnoty. Keď som vstupoval do politiky, robil som to s nádejou, že Slovensko môže byť krajinou, kde sa jeho občania cítia dobre, kde sa žije dobre, kde sa nik nepýta, prečo ten druhý hovorí iným jazykom, a kde sa nik nepozastavuje nad tým, že ten druhý môže mať svoju pravdu, svoj názor.

Zákon o envirozáťažiach sa už pripomienkuje

22.12.2010 Návrh zákona o identifikácii environmentálnych záťaží a o určovaní zodpovednej osoby za environmentálnu záťaž predložilo dnes ministerstvo životného prostredia na predbežné pripomienkové konanie. K predloženému návrhu zákona sa bude môcť do 7. januára vyjadriť ministerstvo financií, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo hospodárstva.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže