Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správy

V Žiline dnes diskusia o odpadoch

23.06.2011 Aktuálne trendy a najmodernejšie riešenia likvidácie odpadov vo svete a ich použitie v podmienkach slovenských regiónov a súčasný stav slovenskej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva – to sú témy diskusie O koncepcii zberu a likvidácie odpadov, ktorá sa uskutoční už dnes o 16.00 hod. v budove Nadácie POLIS v Žiline. Ministerstvo životného prostredia víta a podporuje podujatia zamerané na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti s cieľom spoločnými silami a záujmom o svoje okolie a životné prostredia zlepšovať jeho kvalitu a tým náš život.

Závery z Rady EÚ pre životné prostredie

22.06.2011 Stretnutie Rady ministrov životného prostredia krajín Európskej únie v Luxemburgu schválilo Stratégiu Európskej únie pre oblasť biodiverzity do roku 2020. Prijatie tohto kľúčového nástroja pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti biodiverzity možno považovať za úspech v rokovaní. Slovensko na stretnutí Rady zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia, Branislav Cimerman.

Hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR sa skončilo

21.06.2011 Dnes sa zavŕšil proces hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR. Od vstupu SR do OECD v roku 2000 ide v poradí o druhé takéto hodnotenie. Obhajobu SR v Paríži viedol minister životného prostredia SR, József Nagy. Výsledkom je spoločná dohoda a odporúčania OECD, ktoré by mali napomôcť zvyšovať environmentálnu výkonnosť SR. Samotnej obhajobe predchádzal 1,5 ročný proces poskytovania relevantných projektov, informácií a dokumentov.

Terénna obhliadka zosuvov

21.06.2011 Terénnu obhliadku zosuvov v Chmiňanoch a v Chminianskej Novej Vsi, na úseku pripravovanej diaľnice D1 Fričovce – Svinia urobili zamestnanci ministerstva životného prostredia za prítomnosti zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Chminiansky zosuv je zložitým komplexom viacerých svahových deformácií. Trasa diaľnice D1 prechádza týmto zosuvom, ktorý ju ohrozuje v dĺžke približne 500 m.

Rada EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu už zajtra

20.06.2011 Ministri životného prostredia členských krajín sa zajtra (21. júna 2011) stretnú na Rade Európskej únie pre životné prostredie. Slovensko bude zastupovať štátny tajomník ministerstva životného prostredia, Branislav Cimerman. Diskusia k Návrhu smernice EP a Rady o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok patrí medzi hlavné témy zasadnutia Rady EÚ.

Hodnotenie environmentálnej výkonnosti Slovenska

17.06.2011 Dvojročný proces hodnotenia Slovenska ako členskej krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa zavŕši už o niekoľko dní. Predmetom hodnotenia OECD bola environmentálna výkonnosť Slovenska za obdobie rokov 2002 – 2010. Obhajovať výsledky tohto hodnotenia bude Slovensko na čele s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom na zasadnutí Pracovnej skupiny pre environmentálnu výkonnosť v Paríži v pondelok, 20. júna 2011.

Medzinárodná konferencia TOP 2011

17.06.2011 Vzájomná výmena názorov a skúseností odborníkov, ktorým otázka životného prostredia nie je ľahostajná bola kľúčovou na 17. ročníku medzinárodnej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP 2011“ v Častej – Papierničke, ktorá sa včera skončila. Záštitu nad medzinárodnou konferenciou prevzalo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Aj Svište z Tatier budú on-line

16.06.2011 Život jednej svištej kolónie zo Západných Tatier bude on-line. Projekt so živou kamerou a on-line vysielanie na internetovej stránke Správy Tatranského národného parku pokračuje aj v tomto roku. Prelinkovanie bude možné aj cez stránku ministerstva www.enviro.gov.sk. Projekt nadväzuje na minuloročný priamy prenos z hniezda orla skalného. Vytipované sú dve kolónie svišťov v nadmorskej výške 1900 m n. m. Živé vysielanie je naplánované od júla do októbra, keď sa svište „zamurujú do nôr“ a uložia na zimný spánok.

Envirofond hodnotí žiadosti

16.06.2011 Práve v týchto dňoch sa začal proces vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. Deje sa tak na podnet ministra životného prostredia Józsefa Nagya, podľa ktorého sa budú prioritne riešiť obce do 2-tisíc obyvateľov a požiadavky na podporu budovania kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd a projektov odpadového hospodárstva. Konkrétne návrhy projektov na schválenie by mala Rada Environmentálneho fondu - poradný orgán ministra - predložiť do polovice júla. Environmentálny fond má k dispozícii 10 mil. eur, ktoré uvoľnilo ministerstvo financií začiatkom júna tohto roku.

Novela vyhlášky odstraňuje nedostatky z minulosti

15.06.2011 Rozšírenie zoznamu biotopov európskeho významu o Lišajníkové borovicové lesy a zoznamu inváznych druhov rastlín, ale aj chránených živočíchov – to všetko sú zmeny, ktoré prináša novela vyhlášky ministerstva životného prostredia k zákonu o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od dnes, 15. júna. Na podnet nového vedenia ministerstva životného prostredia sa v novele vyhlášky správne určila spoločenská hodnota orla kráľovského, chochlačky, sokola a dropa, ktorá bola v minulosti nesprávne prepočítaná pri zmene slovenskej koruny na euro.

Premiérka a minister ŽP boli dnes na zosuvoch v Nižnej Myšli

14.06.2011 Už tento týždeň sa začnú v obci Nižná Myšľa a ďalších najrizikovejších lokalitách postihnutých zosuvmi pôdy na východe Slovenska vykonávať stabilizačné práce. Suma vo výške 2,5 mil. eur je určená na odvodnenie a spevnenie najkritickejšieho svahu a rovnako stabilizačné práce pred kostolom a cintorínom v Nižnej Myšli. Tým sa zachráni 80 rodinných domov a stabilizuje sa 40 ha intravilánu, a čo je dôležité – pred zničením sa zachráni aj kostol a cintorín. Na postihnutú lokalitu sa prišla dnes osobne pozrieť premiérka Iveta Radičová a minister životného prostredia, József Nagy.

Národný park Nízke Tatry má 33 rokov

14.06.2011 Národný park Nízke Tatry (NAPANT) má na svojom území 10 vyhlásených národných prírodných rezervácií, 13 prírodných rezervácií, 7 chránených areálov, 5 národných prírodných pamiatok a 4 prírodné pamiatky, s celkovou výmerou 10311,73 ha, čo je takmer 6 % z jeho výmery s rozlohou 72 842 ha a ochranného pásma 110 162 ha. Dnes si pripomíname 33. výročie od jeho vyhlásenia v roku 1978.

Oslava Medzinárodného dňa Dunaja a Open Plant Gabčíkovo

11.06.2011 Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja a V. ročníka podujatia Open Plant pripravilo dnes Ministerstvo životného prostredia SR, v spolupráci so spoločnosťou Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel a so svojimi rezortnými organizáciami -Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik na Vodnom diele Gabčíkovo podujatie - Otvorená elektráreň Open Plant – Medzinárodný deň Dunaja. Do Gabčíkova napokon zavítalo vyše 2000 ľudí.

Začala sa turistická sezóna v národných parkoch Slovenska

10.06.2011 Akciou Čisté hory zameranou na upratovanie tatranskej prírody, čistením okolia Liptovskej Mary, opravovaním turistických chodníkov a spiľovaním suchých stromov ohrozujúcich turistické chodníky sa začali tohtoročné prípravy otvorenia turistickej sezóny v najmenších veľhorách Európy – Vysokých Tatrách. Do projektov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na turistických chodníkoch v Tatrách sa zapojilo aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a jeho organizácie.

V Píle asi zbúrajú jeden dom zničený povodňou

10.06.2011 Jeden dom v obci Píla, ktorú v utorok postihla povodeň, možno zbúrajú. Povedal to dnes starosta obce Radoslav Mičunek. „V rámci zákona máme možnosť tento dom zbúrať a majiteľ má o to záujem,“ uviedol starosta. Ide o dom v hornej časti dediny a podľa Mičuneka je v takom stave, že môže kedykoľvek spadnúť sám.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152] 
Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže