Vytlačiť Poslať stránku

Aktuality

REFUREC workshop v Bratislave

V dňoch 25. – 26. marca 2015 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie členov medzinárodnej organizácie Klub regulátorov pre obnoviteľné palivá – Renewable Fuels Regulators Club (REFUREC). Bližšie informácie nájdete tu.

 

Aktualizované dokumenty na stiahnutie

Časť “Dokumenty na stiahnutie” bola doplnená o popis číslovania Potvrdení o pôvode biopaliva a biokvapaliny. Zároveň je možné stiahnuť si aktualizované tlačivá Potvrdení s upravenými poznámkami a širšími riadkami pre zadávanie čísiel Potvrdení.(3.10.2014)

  

Novela zákona č. 309/2009 Z. z.

Dňa 22. októbra 2013 bol schválený zákon č. 382/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. (pdf, 57 kB)

Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.