Vytlačiť Poslať stránku

Výkon štátnej vodnej správy

      Usmernenie k požiadavkám na malé ČOV do 50 EO      (193 kB)

       Usmernenie k odberu podzemných vôd a doručovaniu rozhodnutí  (1,2 MB)

 

Konkrétne rozhodnutie resp. oznámenie si prosím vyberte v ľavom stĺpci.