Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Technicko-bezpečnostný dohľad vodných stavieb

Komplexné informácie sa nachádzajú na stránke Vodohospodárskej výstavby, š. p.

 

Smernica na výpočet prielomovej vlny z vodnej stavby (PDF, 3,9 MB)                  
Pokyn na zhotovenie pečiatky (PDF, 169 kB)
Vyhláška MŽP SR č. 119/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru (PDF, 1,3 MB)