Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rok 2015

 

Hydrometeorologické údaje o povodniach za rok 2015 (PDF, 9 MB)
Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR v období 12.2014 - 06.2015 (PDF, 822 kB)
Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR v období 07.2015 - 12.2015 (PDF, 687 kB)
Súhrnné informácie o priebehu a následkoch povodní v období 12.2014 - 06.2015 (PDF, 651 kB)
Súhrnné informácie o priebehu a následkoch povodní v období 07.2015 - 12.2015 (PDF, 486 kB)

Uznesenie vlády SR č. 695/2015 zo 16.12.2015 k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR

v období 12.2014 - 06.2015

(PDF, 200 kB)

Uznesenie vlády SR č. 218/2016 z 8.6.2016 k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR

v období 07.2015 - 12.2015

(PDF, 194 kB)