Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rok 2013

Hydrometeorologické údaje o povodniach v roku 2013 (PDF, 11,5 MB)
Správa o priebehu a následkoch povodní v období 09.2012 až 07.2013 (PDF, 105 KB)
Správa o priebehu a následkoch povodní v období 07.2013 až 12.2013 (PDF, 1 MB)
Súhrnné informácie o o priebehu a následkoch povodní v období 09.2012 až 07.2013 (PDF, 245 kB)
Súhrnné informácie o o priebehu a následkoch povodní v období 07.2013 až 12.2013 (PDF, 119 kB)

Uznesenie vlády SR č. 637 zo dňa 30.10.2013 k správe o priebehu a následkoch povodní

v období 09.2012 až 07.2013

(PDF, 106 kB)

Uznesenie vlády SR č. 90 zo dňa 26.02.2014 k správe o priebehu a následkoch povodní

v období 07.2013 až 12.2013

(PDF, 102 kB)