Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rok 2012

Správa o priebehu a následkoch povodní v období január až apríl 2012 (PDF, 278 kB)
Správa o priebehu a následkoch povodní v období máj až august 2012 (PDF, 158 kB)
Hydrometeorologické údaje o povodniach (PDF, 12,9 MB )
Súhrnné informácie o o priebehu a následkoch povodní v období január až apríl 2012 (PDF, 170 kB)
Súhrnné informácie o o priebehu a následkoch povodní v období máj až august 2012 (PDF, 127 kB)

Uznesenie vlády SR č. 367 zo dňa 18.7.2012 k správe o priebehu a následkoch povodní

v období január až apríl 2012

(PDF, 82 kB)

Uznesenie vlády SR č. 675 zo dňa 6.12.2012 k správe o priebehu a následkoch povodní

v období máj až august 2012

(PDF, 82 kB)