Vytlačiť Poslať stránku

Rok 2010

Správa o priebehu a následkoch povodní v období január až august 2010 (PDF, 551 kB)
Správa o priebehu a následkoch povodní v období september až december 2010 (PDF, 180 kB)
Hydrometeorologické informácie o povodniach (PDF, 4,85 MB)
Súhrnne tabuľky (PDF, 265 kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity (PDF, 572 kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania mimoriadnej situácie (PDF, 61 kB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami, január - august 2010 (PDF, 60 kB)
Prehľad nasadených síl  (PDF, 51 kB)
Prehľad výdavkov vynaložených na povodňové zabezpečovacie práce (PDF, 61 kB)
Prehľad výdavkov na výkon záchranných prác (PDF, 55 kB)
Peňažné náhrady (PDF, 48 kB)
Prehľad výdavkov a úhrad za obdobie september 2009 až august 2010 (PDF, 84 kB)

Uznesenie vlády SR č. 834 zo dňa 1.12.2010 k správe o priebehu a následkoch povodní v roku 2010

a v období január až august 2010

(PDF, 97 kB)

Uznesenie vlády SR č. 326 zo dňa 18.5.2011 k správe o priebehu a následkoch povodní v roku 2010

za obdobie september až december 2010

(PDF, 85 kB)