Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rok 2007

Správa o priebehu a následkoch povodní (PDF, 88 kB)
Hydrometeorologické informácie o povodniach (PDF, 1,54 MB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity (PDF, 39 kB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami (PDF, 31 kB)
Prehľad nasadených síl (PDF, 30 kB)
Prehľad použitých technických prostriedkov a materiálu (PDF, 31 kB)
Náklady vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity (PDF, 42 kB)
Náklady na výkon záchranných prác (PDF, 41kB)

Náklady na obmedzenie vlastníckeho alebo užívacieho práva, za poskytnutie osobnej pomoci

a vecného prostriedku,  náhrady škôd spôsobených plnením opatrení na ochranu pred povodňami

(PDF, 23 kB)
Vyhodnotenie škôd na majetku v územnej pôsobnosti orgánov verejnej správy (PDF, 47 kB)

Dodatočne preukázané náklady vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce počas II. a III. stupňa

povodňovej aktivity v roku 2006

(PDF, 39 kB)
Dodatočne preukázané náklady na výkon záchranných prác v roku 2006 (PDF, 41 kB)
Dodatočne vyhodnotenie škôd na majetku v územnej pôsobnosti orgánov verejnej správy v roku 2006 (PDF, 45 kB)
Sumarizácia nákladov na záchranné, zabezpečovacie práce a škody v roku 2007 a doplnené za rok 2006 (PDF, 54 kB)
Uznesenie vlády SR č. 255 zo dňa 23.4.2008 k správe o priebehu a následkoch povodní v roku 2008 (PDF, 85 kB)