Vytlačiť Poslať stránku

Rok 2006

Správa o priebehu a následkoch povodní za obdobie január až apríl 2006 (I.) (PDF, 100 kB)
Správa o priebehu a následkoch povodní za obdobie máj až december 2006 (II.) (PDF, 65 kB)
Hydrometeorologické údaje o povodniach (PDF, 3,42 MB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity, január až apríl 2006, SR (PDF, 160 kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity, Bodrog, máj až december 2006 (PDF, 42 kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity, Dunaj, máj až december 2006 (PDF, 32kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity, Dunajec a Poprad, máj až december 2006 (PDF, 32 kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity, Hornád a Bodva, máj až december 2006 (PDF, 37 kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity, Hron, máj až december 2006 (PDF, 55 kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity, Váh, máj až december 2006 (PDF, 36 kB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami, január až apríl 2006 (PDF,  31 kB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami, máj až december 2006 (PDF, 31 kB)
Prehľad nasadených síl, január až apríl 2006 (PDF, 30 kB)
Prehľad nasadených síl, máj až december 2006 (PDF, 29 kB)
Prehľad použitých technických prostriedkov a materiálu, január až apríl 2006 (PDF, 31 kB)
Prehľad použitých technických prostriedkov a materiálu, máj až december 2006 (PDF, 31 kB)

Náklady vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce počas II. a III. stupňa,

január až apríl 2006

(PDF, 43 kB)

Náklady vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity,

máj až december 2006

(PDF, 42 kB)
Náklady na výkon záchranných prác, január až apríl 2006 (PDF, 41 kB)
Náklady na výkon záchranných prác, máj až december 2006 (PDF, 42 kB)

Náklady na obmedzenie vlastníckeho alebo užívacieho práva, za poskytnutie osobnej pomoci

a vecného prostriedku,  náhrady škôd spôsobených plnením opatrení na ochranu pred povodňami, I.

(PDF, 25 kB)

Náklady na obmedzenie vlastníckeho alebo užívacieho práva, za poskytnutie osobnej pomoci

a vecného prostriedku,  náhrady škôd spôsobených plnením opatrení na ochranu pred povodňami, II.

(PDF, 23 kB)
Vyhodnotenie škôd na majetku v územnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, I. (PDF, 46 kB)
Vyhodnotenie škôd na majetku v územnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, II. (PDF, 47 kB)
Zhrnutie škôd spôsobených povodňami I. (PDF, 48 kB)
Zhrnutie škôd spôsobených povodňami II. (PDF, 53 kB)

Uznesenie vlády SR č. 470 zo dňa 24.5.2006 k správe o priebehu a následkoch povodní

za obdobie október 2005 až apríl 2006

(PDF, 82 kB)

Uznesenie vlády SR č. 488 zo dňa 23.5.2007 k správe o priebehu a následkoch povodní

za obdobie máj až december 2006

(PDF, 93 kB)