Vytlačiť Poslať stránku

Rok 2005

Správa o priebehu a následkoch povodní (PDF, 55 kB)
Hydrometeorologické informácie o povodniach       (PDF, 4,40 MB)       
Povodňová aktivita v 4. štvrťroku 2005 (PDF, 67 kB)
Prehľad následkov povodní (PDF, 29 kB)
Prehľad nasadených síl (PDF, 28 kB)
Prehľad použitých prostriedkov (PDF, 30 kB)
Náklady vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity (PDF, 40 kB)
Náklady na výkon záchranárskych prác (PDF, 41 kB)
Vyhodnotenie škôd na majetku v územnej pôsobnosti orgánov verejnej správy (PDF, 46 kB)
Vyčíslenie nákladov a škôd spôsobených povodňami (PDF, 44 kB)

Uznesenie vlády SR č. 470 zo dňa 24.5.2006 k správe o priebehu a následkoch povodní v SR za obdobie október 2005 - apríl 2006

(PDF, 82 kB)