Vytlačiť Poslať stránku

Rok 2003

Správa o priebehu a následkoch povodní (PDF, 93 kB)
Hydrometeorologické informácie o povodniach (PDF, 3,10 MB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami (PDF, 40 kB)
Prehľad nasadených síl (PDF, 35 kB)
Prehľad použitých prostriedkov (PDF, 36 kB)
Vyhodnotenie nákladov na výkon záchranných prác (PDF, 35 kB)
Vyhodnotenie škôd na majetku obyvateľov, obcí, krajských a okresných úradov (PDF, 45 kB)
Stupne povodňovej aktivity (PDF, 66 kB)
Následky povodní v rokoch 1996 - 2003 (PDF, 42 kB)
Program protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 - hodnotenie ku dňu 31.12.2003 (PDF, 97 kB)
Uznesenie vlády SR č. 295 zo dňa 15.4.2004 k správe o povodniach v roku 2003 (PDF, 155 kB)