Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rok 2002

Správa o priebehu a následkoch povodní (PDF, 89 kB)
Hydrometeorologické informácie o povodniach (PDF, 402 kB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami (PDF, 38 kB)
Prehľad nasadených síl (PDF, 38 kB)
Prehľad použitých prostriedkov (PDF, 36 kB)
Vyhodnotenie nákladov na výkon záchranárskych prác (PDF, 41 kB)
Vyhodnotenie škôd na majetku obyvateľov, obcí, krajských a okresných úradov (PDF, 46 kB)
Náklady na výkon záchranných prác zložiek MV SR (PDF, 34 kB)
Uznesenie vlády SR č. 989 zo dňa 4.9.2002 k správe o povodniach v roku 2002 (PDF, 177 kB)