Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rok 2001

Správa o priebehu a následkoch povodní (PDF, 149 kB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity (PDF, 114 kB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami (PDF, 39 kB)
Prehľad nasadených síl (PDF, 37 kB)
Prehľad použitých technických prostriedkov (PDF, 39 kB)
Vyhodnotenie nákladov na výkon záchranných prác (PDF, 33 kB)
Vyhodnotenie škôd na majetku obyvateľov, obcí, krajských a okresných úradov (PDF, 44 kB)

Uznesenie vlády SR č. 989 zo 17. októbra 2001 k správe o povodniach

v roku 2001

(PDF, 91 kB)