Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rok 2009

Správa o priebehu a následkoch povodní (PDF, 876 kB)
Hydrometeorologické informácie o povodniach (PDF, 5,37 MB)
Priebeh vyhlasovania a odvolávania stupňov povodňovej aktivity (PDF, 268 kB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami (PDF, 76 kB)
Prehľad nasadených síl (PDF, 57 kB)
Prehľad použitých prostriedkov (PDF, 79 kB)
Náklady vynaložené na povodňové zabezpečovacie práce počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity (PDF, 58 kB)
Náklady na výkon záchranárskych prác (PDF, 56 kB)

Náhrady za obmedzenie vlastníckeho resp. užívacieho práva, za poskytnutie osobnej pomoci

vecného prostriedku a náhrady škôd spôsobených plnením opatrení na ochranu pred povodňami

(PDF, 49 kB)
Vyhodnotenie škôd spôsobených povodňami na majetku občanov, obcí a VÚC (PDF, 67 kB)

Uznesenie vlády SR č. 834 zo dňa 1.12.2010 k správe o priebehu a následkoch povodní v roku 2009

a za obdobie január - august 2010

(PDF, 97 kB)