Vytlačiť Poslať stránku

Rok 2004

Správa o priebehu a následkoch povodní (PDF, 126 kB)
Hydrometeorologické informácie o povodniach (PDF, 1,18 MB)
Prehľad následkov spôsobených povodňami (PDF, 40 kB)
Prehľad nasadených síl (PDF, 35 kB)
Prehľad použitých prostriedkov (PDF, 40 kB)
Náklady na výkon záchranárskych prác obcí, obvodných a krajských úradov a zložiek MV SR (PDF, 35 kB)

Uznesenie vlády SR č. 1010 zo dňa 27.10.2004 k správe o povodniach

za obdobie január až august 2004

(PDF, 147 kB)