Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Predbežné hodnotenie povodňového rizika (2011)

 

Predbežné hodnotenie povodňového rizika v SR  (PDF, 2,71 MB)
Mapa predbežného hodnotenia povodňového rizika v SR  (PDF, 3,06 MB)

Aplikácia prechodných ustanovení smernice 2007/60/ES   
o hodnotení a manažmente povodňových rizík

(PDF, 212 KB)

 

Jednotlivé čiastkové povodia:

 

Bodrog

 •  
 Mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity        (PDF, 1,29 MB)
 •  
 Mapa potenciálne významného povodňového rizika   (PDF, 1,32 MB)
 •  
 Informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010    (PDF, 646 kB)
 •  
 Mapa čiastkového povodia (PDF, 1,43 MB)
 •  
 Súhrnný dokument o čiastkovom povodí     (PDF, 2,80 MB)

                                                                                           

 

 

 •   Bodva - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                   (PDF, 853 kB)
 •                - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                                    (PDF, 861 kB)
 •               - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                                             (PDF, 334 kB)
 •                - mapa čiastkového povodia                                                                                                                                (PDF, 839 kB)
 •                - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                                         (PDF, 2,41 MB

 

 •   Dunaj - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                   (PDF, 331 kB)
 •               - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                                    (PDF, 333 kB)  
 •               - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                                             (PDF, 288 kB)
 •              - mapa čiastkového povodia                                                                                                                                (PDF, 469 kB)
 •              - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                                         (PDF, 2,61 MB)

 

 •   Dunajec a Poprad - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity    (PDF, 1,6 MB)
 •                                     - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                      (PDF, 1,6 MB)
 •                                     - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                               (PDF, 469 kB)
 •                                     - mapa čiastkového povodia                                                                                                                  (PDF, 1,50 MB)
 •                                     - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                           (PDF, 2,35 MB)

 

 •   Hornád - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                  (PDF, 1,87 MB)
 •                  - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                                   (PDF, 1,87 MB)
 •                 - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                                            (PDF, 603 kB)
 •                  - mapa čiastkového povodia                                                                                                                               (PDF, 1,87 MB)
 •                  - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                                        (PDF, 3,17 MB)

 

 •   Hron - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                       (PDF, 1,19 MB)
 •             - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                                        (PDF, 1,19 MB)
 •            - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                                                 (PDF, 593 kB)
 •             - mapa čiastkového povodia                                                                                                                                    (PDF, 1,24 MB)
 •            - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                                             (PDF, 2,74 MB)

 

 •   Ipeľ - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                       (PDF, 1,29 MB)
 •           -  mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                                        (PDF, 1,29 MB)
 •          - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                                                  (PDF, 469 kB)
 •           - mapa čiastkového povodia                                                                                                                                     (PDF, 1,38 MB)
 •          - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                                              (PDF, 2,61 MB)

 

 •   Morava - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                  (PDF, 801 kB)
 •                  - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                                   (PDF, 802 kB)
 •                 - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                                            (PDF, 494 kB)
 •                  - mapa čiastkového povodia                                                                                                                               (PDF, 909 kB)
 •                  - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                                        (PDF, 2,54 MB)

 

 •   Slaná - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                     (PDF, 1,41 MB)
 •               - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                                      (PDF, 1,40 MB)
 •              - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                                               (PDF, 462 kB)
 •               - mapa čiastkového povodia                                                                                                                                  (PDF, 1,40 MB)
 •              - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                                           (PDF, 3,62 MB)

 

 •   Váh /juh/ - mapa oblastí, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                (PDF, 1,56 MB)
 •                    - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                                 (PDF, 1,54 MB)
 •                   - mapa čiastkového povodia                                                                                                                             (PDF, 1,63 MB)

 

 •   Váh / sever/ - oblasti, v ktorých bol v rokoch 1997 - 2010 vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity                     (PDF, 2,24 MB)
 •                         - mapa potenciálne významného povodňového rizika                                                                           (PDF, 2,24 MB)
 •                         -  mapa čiastkového povodia                                                                                                                      (PDF, 2,36 MB)
 •   Váh /celý profil/ - informácie o povodniach v rokoch 1997 - 2010                                                                             (PDF, 980 kB)
 •                                - súhrnný dokument o čiastkovom povodí                                                                                        (PDF, 3,72 MB)