Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Porušenie povinností

V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov schémy obchodovania a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 21 ods. 1 písm. b).

Povinnosť odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 8 zákona č. 414/2012 Z. z. porušili:

  • Kalendárny rok 2013: prevádzkovateľ prevádzky 206154 Dubnický Metalurgický Kombinát, s. r. o.
  • Kalendárny rok 2014: nedošlo k žiadnym porušeniam.
  • Kalendárny rok 2015: nedošlo k žiadnym porušeniam.
  • Kalendárny rok 2016: nedošlo k žiadnym porušeniam.
  • Kalendárny rok 2017: nedošlo k žiadnym porušeniam.