Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

POH SR 2016-2020

    - príloha č. 1 - zariadenia na zhodnocovanie odpadov (xlsx, 24 kB)

    - príloha č. 2 - zoznam skládok odpadov (pdf, 237 kB)

    - príloha č. 3 - zoznam zámerov na vybudovanie zariadení (pdf, 646 kB)

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže