Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

POH SR 2016-2020

 

- príloha č. 1 - zariadenia na spracovanie odpadov (xls, 22 kB)

- príloha č. 2 - zoznam skládok odpadov (pdf, 619 kB)

- príloha č. 3 - zoznam zámerov na vybudovanie zariadení - časť A (pdf, 851 kB)

- príloha č. 3 - zoznam zámerov na vybudovanie zariadení - časť B (pdf, 435 kB)

    - príloha č. 1 - zariadenia na zhodnocovanie odpadov (xlsx, 24 kB)

    - príloha č. 2 - zoznam skládok odpadov (pdf, 237 kB)

    - príloha č. 3 - zoznam zámerov na vybudovanie zariadení (pdf, 646 kB)

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže