Vytlačiť Poslať stránku

Informácia o prerokovaniach dokumentácie ochrany prírody

Oznámenia o prerokovaní návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia:

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046