Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informácia o prerokovaniach dokumentácie ochrany prírody

Oznámenia o prerokovaní návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia:

 

- Upravený návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie  Dubnické štrkovisko na roky 2018-2047 (docx 5,98MB) (pdf 7,53MB)