Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informácia o prerokovaniach dokumentácie ochrany prírody

Oznámenia o prerokovaní návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia:

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky na roky 2018-2047

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018-2047

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Parížske močiare na roky 2018-2047

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2018-2047

    - Upravený návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2018-2047 (08.02.2018)

    - Upravený návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2018-2047 (15.03.2018)

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018-2047

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018-2047

Verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018-2047

 

- Upravený návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie  Dubnické štrkovisko na roky 2018-2047