Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ecosystem services: assessments and beyond

Na dohodnutie ďalšieho metodického postupu sa 22. októbra 2014 v Hoteli Devín v Bratislave konal krátky odborný seminár, ktorý ministerstvo zorganizovalo v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) s názvom Ecosystem services: assessments and beyond (PDF, 411 kB) v rámci zasadnutia NFP/Eionet. Zúčastnilo sa na ňom 20 odborníkov.

Prezentácie zo seminára:

Súvisiace odkazy

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže