Vytlačiť Poslať stránku

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Nové (7.3.2017)

Pripomienkovanie referenčného dokumentu o BAT pre priemysel výroby potravín, nápojov a mlieka (Food, Drink and Milk Industry – FDM BREF)

Závery o BAT pre intenzívny chov hydiny a ošípaných

Portál www.ippc.cz od začiatku roku 2017  včlenený do portálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR http://www.mpo.cz/ippc/

 

 

www.enviroportal.sk