Vytlačiť Poslať stránku

Oblasť kvantity, kvality a ochrany vôd

Zatiaľ nebolo potrebné riešiť problematiku oblasť kvantity, kvality a ochrany vôd odvetvovou technickou normou životného prostredia.