Vytlačiť Poslať stránku

Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania

Problematika náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania je upravená v § 61 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zoznam potrebných náležitostí a výpočty náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania sú uvedené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady.