Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Biotopy národného a európskeho významu

  • Biotopy európskeho a národného významu (.pdf, 101kB)
    Základné informácie o biotopoch národného významu a biotopoch európskeho významu a ich zoznam so spoločenskou hodnotou (v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/20003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.)