Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Publikácie

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied VEDA

JUDR. VLADIMÍR HUTTA, CSC., ING. IGOR FERENČÍK: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných  organizmov s komentárom, 2. prepracované vydanie, VEDA 2006

ING. IGOR FERENČÍK, RNDR. PETER SIEKEL, ING. LEOPOLD DUGOVIČ: Geneticky modifikované organizmy z pohľadu životného prostredia, potravín a legislatívy

ING. LEOPOLD DUGOVIČ, ING. JOZEF GREGO, CSC., DOC. ING. JOZEF TIMKO, DRSC.: Havarijné plány pre uzavreté priestory pri práci s GMO, VEDA 2003

RNDR. DANKA VALKOVÁ, CSC., DOC. RNDR. JÁN TURŇA, CSC.: Postup hodnotenia rizika z použitia geneticky modifikovaných organizmov, VEDA 2003

Anglický preklad: Act on use of genetic technologies and genetically modified organisms and Decree of the Ministry of the Slovak Republic implementing the Act on use of genetic technologies and genetically modified organisms

JUDR. VLADIMÍR HUTTA, CSC., ING. IGOR FERENČÍK: Zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných  organizmov s komentárom, 2002

JUDR. VLADIMÍR HUTTA, CSC., ING. IGOR FERENČÍK: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov s komentárom, 3. prepracované vydanie, VEDA 2008