Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie

  • Kvalita ovzdušia (aktuálne informácie o kvalite ovzdušia, smogové varovné systémy, vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia, hodnotenie kvality ovzdušia,  ročné správy) - prechod na webové sídlo  Slovenského hydrometeorologického ústavu