Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Právne predpisy

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na SLOV-LEX (Právny a informačný portál).

»SLOV-LEX«   1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Slov-Lex«,
2. tam potom kliknite do rámčeka na vyhľadávanie,
3. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare 
  číslo/rok napr. 481/2000

  

  • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.