Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Logo

Jedným z hlavných cieľov súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia, v oblasti marketingovej komunikácie, je zjednotenie používania loga ministerstva. Ministerstvo životného prostredia dennodenne vstupuje do komunikácie s rôznymi cieľovými skupinami z externého prostredia a práve jednotné používanie loga je jedným zo spôsobov pre systematické a dlhodobé budovanie imidžu MŽP v očiach verejnosti.

Používanie loga je chránené autorským zákonom, preto používajte logo Ministerstva životného prostredia po vzájomnej dohode s Odborom komunikácie MŽP. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.