Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

Názov podujatia Termín konania
Attaché trip - oblasť životného prostredia 8.-10.7.2016
Neformálne zasadnutie Rady EÚ pre životné prostredie agenda-informal-meeting-environment-climate-ministers.pdf (PDF 406 kB) 11.-12.7.2016
Ministerská konferencia o vodách 11.7.2016
Workshop slovenského predsedníctva o zmene klímy 13.-14.7.2016
EGI - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre  implementáciu 2.9.2016
EGMIT - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre mitigáciu 5.9.2016
Vlajková konferencia SK PRES k prechodu na zelenú ekonomiku Transition to Green Economy http://www.t2ge.eu 6.-7.9.2016
Medzinárodná konferencia Kontaminované územia 12.-13.9.2016
EG LEX - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre právne otázky 21.9.2016
Stretnutie expertov EIA/SEA 22.-23.9.2016
EGC - Expertná skupina pod Pracovnou skupinou WPIEI pre prierezové a horizontálne záležitosti 26.9.2016
Stretnutie pracovnej skupiny 1 (WGI) pod Výborom pre zmenu klímy 13.10.2016
Stretnutie riaditeľov ochrany prírody 10.-12.10.2016
EGI - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre  implementáciu 18.10.2016
IG AFOLU - Expertná skupina pre poľnohospodárstvo, lesníctvo  využitie krajiny 10.-11.10.2016
EGA - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre adaptáciu 12.10.2016
Ekoinovačné Slovensko 19.-20.10. 2016
Konferencia "Mestá a voda" 25.10.2016
Workshop o prepojení oblastí vody a poľnohospodárstva  24.10.2016
Pracovná skupina "Podzemná voda" 25.-26.10.2016
Medzinárodná konferencia k ťažbe nerastov a životnému prostrediu 21.-22.11.2016
Rokovanie vodných riaditeľov krajín EÚ, kandidátskych krajín a krajín EFTA 28.-29.11.2016
Odpadové hospodárstvo - integrálna súčasť prechodu na obehové hospodárstvo 29.11. 2016
Plenárne rokovanie IMPEL 30.11.-2.12.2016
Vyhodnotenie SK PRES v oblasti životného prostredia 12.-13.1.2017