Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Správa o stave ŽP

Kompletné správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike nájdete na internetovej stránke www.enviroportal.sk, konkrétne tu:

http://enviroportal.sk/spravy/kat21