Vytlačiť Poslať stránku

Správa o stave ŽP

Kompletné správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike nájdete na internetovej stránke www.enviroportal.sk, konkrétne tu. http://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/kapitola/1