Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prehľad aktuálnej environmentálnej legislatívy

zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektorých súvisiacich predpisov  

Súvisiace odkazy