Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prehľad aktuálnej environmentálnej legislatívy

zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektorých súvisiacich predpisov

zoznam-k-31.12.2018.pdf