Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prehľad aktuálnej environmentálnej legislatívy

zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektorých súvisiacich predpisov

zoznam-k-31.8.2018.pdf (570 kB)