DIALÓG O ČISTOM OVZDUŠÍ

Európska komisia v súvislosti s otázkami ochrany ovzdušia zaviedla tzv. Dialóg o čistom ovzduší (Clean Air Dialogue) ako špecifický nástroj, ktorý má pomôcť lepšie identifikovať a pochopiť vnútroštátne špecifiká a výzvy členského štátu pri implementácii relevantnej legislatívy EÚ a následne mu odporučiť konkrétne opatrenia.
Slovensko plánuje využiť tento nástroj a spolu s Európskou komisiou zorganizovalo stretnutie, ktoré sa uskutoční 24. a  25. apríla 2018 v Bratislave za účasti čelných predstaviteľov Európskej komisie a rezortných ministerstiev.

Zdravotné dôsledky znečistenia ovzdušia:

Znečistenie v mestách:

CITIES - ENGLISH PDF document

Znečistenie v poľnohospodárstve:

AGRICULTURE - ENGLISH PDF document

Priemysel a riešenie znečistenia ovzdušia:

BUSINESS - ENGLISH PDF document

Webstránka o správnom kúrení