Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti

06.03.2017 Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 14e písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje skúšku pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.
 

Pripomienkovanie referenčného dokumentu o BAT pre veľkoobjemovú výrobu organických chemikálií (LVOC BREF)

03.03.2017 Dňa 5. apríla 2017 sa v Bruseli uskutoční 10. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách.
 

OP KŽP: 17. a 18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

27.02.2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že boli zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.
 

Navrhni si svoj pavilón slonov

22.02.2017 Zoologická záhrada Bojnice vyhlasuje súťaž: „NAVRHNI SI SVOJ PAVILÓN SLONOV“.
 

Prísnejšie povinnosti držiteľov niektorých druhov papagájov a gekónov

06.02.2017 Slovenským držiteľom papagája sivého - žaka (Psittacus erithacus) a gekóna (Lygodactylus williamsi) pribudnú tento rok nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.
 

Ďalší Informačný seminár k výzvam č. 15 a 16 v oblasti odpadového hospodárstva sa bude konať v Banskej Bystrici

27.01.2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16.
 

Svetový deň mokradí 2017

20.01.2017 Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sekretariát Ramsarského dohovoru vyhlásil súťaž Fotografia Svetového dňa mokradí.
 

Pozvánka na Informačný seminár k novým výzvam OP KŽP

17.01.2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
 

Zaviaty svet praveku

16.01.2017 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Vás pozýva na výstavu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Zaviaty svet praveku, ktorú môžete navštíviť v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Ul. Školskej č. 4 v dňoch 1. – 26. februára 2017.
 

Domica, výnimočná jaskyňa v Slovenskom krase

16.01.2017 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Vás pozýva na 67. speleopodujatie Domica, výnimočná jaskyňa v Slovenskom krase, ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2017 o 14.00 hod. v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Ul. Školskej 4.
 

Chovateľov niektorých papagájov a gekónov čakajú prísnejšie povinnosti

14.01.2017 Slovenským držiteľom papagája sivého-žaka (Psittacus erithacus) a gekóna modrého (Lygodactylus williamsi) pribudnú tento rok nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.
 

K dispozícii je aktuálna správa o stave životného prostredia SR v roku 2015

23.12.2016 Cieľom správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky je posúdiť kvalitu životného prostredia nielen v roku 2015, ale aj z pohľadu dlhodobého vývoja.
 

Deň otvorených dverí u geológov

21.09.2016 Príďte aj s deťmi, zažijete deň plný hier a zaujímavostí zo sveta geológie.
 

Upozornenie pre výrobcov vyhradených výrobkov

13.09.2016 Ministerstvo životného prostredia SR do vzniku koordinačného centra zriadilo podľa § 31 od. 11 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu.
 

Informácia o konaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

07.09.2016 Komisia MŽP SR na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia bude zasadať v prvej polovici novembra 2016. Vyzývame záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti IKPZ o zaslanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]