ContactSitemapSlovensky

Ministry of Environment of the Slovak Republic

Program - Slovenská verzia

 

PROGRAM

 

08.00 – 09.00   Registrácia

09.00 – 09.15   Otvorenie a príhovor

Boris Hanuščák – primátor mesta Bardejov, Slovensko

 

09.15 – 10.30  

Plenárne zasadnutie I – Politické opatrenia pre rozvoj udržateľného cestovného ruch 

Hlavní rečníci:

Panelisti:

Otázky a odpovede

 

10.30 – 10.45   Prestávka na kávu

 

10.45 – 12.00  

Plenárne zasadnutie II – Rozvoj udržateľného cestovného ruchu – najlepšie postupy

Miesto: Hotel Alexander

Moderátor: Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk

Úvodné slovo:

Klára Novotná – Veľvyslankyňa, Stála delegátka Slovenskej republiky pri UNESCO

Hlavní rečníci:

Otázky a odpovede

 

12.00 – 12.30   Tlačová konferencia

 

12.00 – 13.15   Obed

 

13.15 – 14.30  

Paralelné zasadnutie I

 

Panel I – Financovanie rozvoja udržateľného cestovného ruchu

Miesto: Hotel Alexander

Moderátor: Pavol Szalai, EurActiv.sk

Hlavný rečník:

Radoslaw Ossowski-Barbetti – Vedúci,Zastúpenie Európskej investičnej banky na Slovensku

Panelisti:

Otázky a odpovede

  

Panel II – Prírodné a kultúrne dedičstvo a tradície ako príležitosť pre všetkých

Miesto: Hotel Ozón

Moderátor: Lucia Yar, EurActiv.sk

Hlavný rečník:

Radoslav Ragač – Generálny riaditeľ, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry, Slovensko

Panelisti:

Otázky a odpovede

14.30 – 14.45   Prestávka na kávu

14.45 – 16.00  

Paralelné zasadnutie II

Panel III– Svetové dedičstvo a trvalo udržateľný cestovný ruch v Karpatoch

Miesto: Hotel Alexander

Moderátor: Pavol Szalai, EurActiv.sk

Hlavný rečník:

Harald Egerer – Vedúci, Sekretariát Karpatského dohovoru, UN Environment

Panelisti:

Otázky a odpovede

 

Panel IV – Destinačný manažment v lokalitách UNESCO

Miesto: Hotel Ozón

Moderátor: Lucia Yar, EurActiv.sk

Hlavný rečník:

Andrej Malachovský – Vedúci Katedry, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Slovensko

Panelisti:

Otázky a odpovede

16.00 – 16.30   Plenárne zasadnutie III - Závery a ďalšie opatrenia

Miesto: Hotel Alexander

Moderátor: Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk

Spoločenský program

17.45 – 21.00   Konferencňé kino
Miesto: Kino Žriedlo, Bardejovské kúpele
Divoké Slovensko
Slovensko/Nemecko, 2015, 53 min.
Réžia: Jan Haft, Tomáš Hulík
Vlčie Hory
Slovensko, 2013, 48 min.
Réžia: Erik Baláž
S tebou ma baví Slovensko
Slovensko, 2015, 56 min.
Réžia: Róbert Šveda, Pavol Barabáš