Ministry of Environment of the Slovak Republic


Program - Slovenská verzia

 

PROGRAM

 

08.00 – 09.00   Registrácia

09.00 – 09.15   Otvorenie a príhovor

Boris Hanuščák – primátor mesta Bardejov, Slovensko

 

09.15 – 10.30  

Plenárne zasadnutie I – Politické opatrenia pre rozvoj udržateľného cestovného ruch 

 • Miesto: Hotel Alexander
 • Moderátor: Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk

Hlavní rečníci:

 • Norbert Kurilla – Štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia, Slovensko
 • Vazil Hudák – Viceprezident, Európska investičná banka, Luxemburg

Panelisti:

 • Peter Ďurček – Štátny tajomník, Ministerstvo dopravy a výstavby, Slovensko
 • Dawid Lasek – Štátny tajomník, Ministerstvo športu a cestovného ruchu, Poľsko
 • Ivan Liptuga – Riaditeľ, Sekcia cestovného ruchu, Ministerstvo pre ekonomický rozvoj a obchod, Ukrajina
 • Anton Marcinčin – Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, Slovensko

Otázky a odpovede

 

10.30 – 10.45   Prestávka na kávu

 

10.45 – 12.00  

Plenárne zasadnutie II – Rozvoj udržateľného cestovného ruchu – najlepšie postupy

Miesto: Hotel Alexander

Moderátor: Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk

Úvodné slovo:

Klára Novotná – Veľvyslankyňa, Stála delegátka Slovenskej republiky pri UNESCO

Hlavní rečníci:

 • Lena Johansson – Švédska rada pre národné dedičstvo, Švédsko
 • Kaspar Schűrch – Výkonný riaditeľ, World Heritage Experience, Švajčiarsko
 • James Rebanks – Výkonný riaditeľ, Rebanks Consulting Ltd, Veľká Británia

Otázky a odpovede

 

12.00 – 12.30   Tlačová konferencia

 

12.00 – 13.15   Obed

 

13.15 – 14.30  

Paralelné zasadnutie I

 

Panel I – Financovanie rozvoja udržateľného cestovného ruchu

Miesto: Hotel Alexander

Moderátor: Pavol Szalai, EurActiv.sk

Hlavný rečník:

Radoslaw Ossowski-Barbetti – Vedúci,Zastúpenie Európskej investičnej banky na Slovensku

Panelisti:

 • Inga Magistad – Veľvyslankyňa, Nórsko
 • Gerry Muscat – Vedúci divízie, Divízia územného rozvoja, Generálne riaditeľstvo pre projekty, European Investment Bank, Luxembourg
 • Andrea Babčanová – Vedúca, Medzinárodný Vyšehradský fond

Otázky a odpovede

  

Panel II – Prírodné a kultúrne dedičstvo a tradície ako príležitosť pre všetkých

Miesto: Hotel Ozón

Moderátor: Lucia Yar, EurActiv.sk

Hlavný rečník:

Radoslav Ragač – Generálny riaditeľ, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry, Slovensko

Panelisti:

 • Giora Solar – Riaditeľ, Solar Architects, Izrael
 • Katarína Kosová – Generálna riaditeľka, Pamiatkový úrad, Slovensko
 • László Miklós – Vedúci, Katedra UNESCO, Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko
 • Martina Pásková – Predsedníčka Rady národných geoparkov, Globálny geopark UNESCO Český raj, Česká republika
 • Ivana Cimermanová – Výkonná riaditeľka, Globálny Geopark Novohrad-Novograd, Slovensko
 • Vladimíra Fabriciusová – Riaditeľka, správa CHKO Poľana, Slovensko
 • Radomír Jančošek – Riaditeľ, Organizácia cestovného ruchu regiónu Šariš, Slovensko

Otázky a odpovede

14.30 – 14.45   Prestávka na kávu

14.45 – 16.00  

Paralelné zasadnutie II

Panel III– Svetové dedičstvo a trvalo udržateľný cestovný ruch v Karpatoch

Miesto: Hotel Alexander

Moderátor: Pavol Szalai, EurActiv.sk

Hlavný rečník:

Harald Egerer – Vedúci, Sekretariát Karpatského dohovoru, UN Environment

Panelisti:

 • Michael Meyer – Predseda, Pracovná skupina Karpatského dohovoru pre udržateľný cestovný ruch
 • Tomáš Dražil – Riaditeľ, Národný park Slovenský raj, Slovensko
 • Lenka Vargová Jurková – Riaditeľ, Košická organizácia cestovného ruchu, Slovensko
 • Simion Giurca –Riaditeľ, Rumunská národná kancelária pre turizmus vo Viedni, Ministerstvo turizmu, Rumunsko 
 • Andriy Ginkul – Riaditeľ, Národná asociácia cestovného ruchu, Ukrajina

Otázky a odpovede

 

Panel IV – Destinačný manažment v lokalitách UNESCO

Miesto: Hotel Ozón

Moderátor: Lucia Yar, EurActiv.sk

Hlavný rečník:

Andrej Malachovský – Vedúci Katedry, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Slovensko

Panelisti:

 • Peter DeBrine – Vedúci projektový manažér, Centrum svetového dedičstva UNESCO
 • Szymon Gatlik – Hlavný expert v oblasti marketingu cestovného ruchu, mesto Krakov, Poľsko
 • Iveta Niňajová – Nezávislý poradca pre turizmus, Člen poradného výboru splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov, Slovensko
 • Ingrid Lojanová – Výkonná riaditeľka organizácie cestovného ruchu regiónu Horný Šariš a Horný Zemplín, Slovensko
 • Martin Janoško – Riaditeľ, Organizácia cestovného ruchu regiónu Prešov, Slovensko

Otázky a odpovede

16.00 – 16.30   Plenárne zasadnutie III - Závery a ďalšie opatrenia

Miesto: Hotel Alexander

Moderátor: Zuzana Gabrižová, EurActiv.sk

 • Mechtild Rössler – Director, UNESCO World Heritage Centre (Video odkaz)
 • Peter DeBrine – Senior projektový manažér, Centrum svetového dedičstva UNESCO
 • Norbert Kurilla – Štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia, Slovensko (Záverečné slovo)

Spoločenský program

17.45 – 21.00   Konferencňé kino
Miesto: Kino Žriedlo, Bardejovské kúpele
Divoké Slovensko
Slovensko/Nemecko, 2015, 53 min.
Réžia: Jan Haft, Tomáš Hulík
Vlčie Hory
Slovensko, 2013, 48 min.
Réžia: Erik Baláž
S tebou ma baví Slovensko
Slovensko, 2015, 56 min.
Réžia: Róbert Šveda, Pavol Barabáš