Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma

Közbeszerzés eljárás

A közbeszerzést a közbeszerzésről szóló Tt. 25/2006 sz. Törvény szabályozza.
Ezzel a jogszabállyal a Szlovák Köztársaság átvette az Európai Unió kötelező érvényű közös jogi aktusait
A környezetvédelmi minisztérium a törvény 6 § 1. bek. a.) pontja szerinti közbeszerző.
Az áruszállításra, építési munkák kivitelezésére vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó beszerzések meghirdetésénél köteles a közbeszerzési törvényben megszabott szabályok szerint eljárni
A jogszabály 4. § meghatározza az árura, szolgáltatásokra és építkezési munkákra vonatkozó értékhatárokat a megrendelés becsült értéke alapján. Az értékhatáron felüli megrendelések meghirdetésének menetét az Európai Unió Hivatalos Közlönye tartalmazza, amely a www.ted.europa.eu weboldalon érhető el, vagy a Közbeszerzési Hivatal www.uvo.gov.sk weboldalán hozzáférhető közlönyében is elérhető.

Az értékhatáron aluli beszerzések meghirdetésének menetét a közbeszerzési közlöny hozza nyilvánosságra, amely on-line a  www.uvo.gov.sk oldalon érhető el.

A küszöbérték alatti megrendelések menetét a törvény 25 §, 95 § és 99 § szerint a közbeszerző a www.enviro.gov.sk oldalon teszi közzé.

Hivatalos név:

Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Statisztikai számjel (IČO):

42181810

Cím:

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Állam:

Slovenská republika

Kapcsolattartó személyek:

Közbeszerzési Osztály

Adatszolgáltatásért felelős személy

Telefon:

+ 421 02 5956 2310

Fax:

+ 421 02 5956 2224

e-mail:

verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk

Közbeszerzési Osztály, e-mail: jozef.korl@enviro.gov.sk, telefon: +421 2 5956 2310