Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Žiadosť o informácie

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor práva, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava

* údaje označené hviezdičkou musia byť vyplnené

Žiadateľ

 

   

 

Adresa