hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Rozhovor s MUDr. Jindrou Holíkovou

MUDr. Jindra HOLÍKOVÁ

Pri polievaní inou ako podzemnou vodou nie je predpoklad kontaminácie zeleniny. Na pitie a osobnú hygienu treba využívať vodu z verejného vodovodu a záhradky polievať napríklad zachytenou dážďovou vodou,

radí MUDr. Jindra HOLÍKOVÁ z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava

Prečo vlastne nemožno používať vodu zo studne vo Vrakuni,...

Pod časťou územia je uložený odpad z výroby v CHZJD, pri kolísaní hladiny podzemnej vody sa časť uloženého odpadu rozpúšťa v tejto vode a znečisťuje ju.

Aké látky sú v podzemnej vode, ktoré by mohli spôsobiť zdravotné ťažkosti?

Vo vode sa nachádzajú organické látky z výroby pesticídov.

Koľko zeleniny polievanej znečistenou vodou človek musí zjesť, aby sa prejavili konkrétne zdravotné ťažkosti?

Koncentrácie týchto látok vo vode sú veľmi malé a ich veľkosť kolíše podľa výšky hladiny podzemnej vody. Zo zdravotného hľadiska ich jednorazové alebo občasné požitie nepredstavuje zdravotné riziko. Organizmus sa vie s takými dávkami vysporiadať bez ujmy na zdraví.

Ale kedy možno hovoriť o riziku?

Rizikový by bol pravidelný viacročný konzum, avšak riziková dávka je pre každú látku iná. Vzhľadom na to, že každá rastlina inak v sebe koncentruje toxické látky, nie je možné odhadnúť, aké množstvo konzumovanej zeleniny by predstavovalo toxickú dávku. Z tohto pohľadu je vhodné konzumovanie pestovanej zeleniny striedať s konzumáciou zeleniny iného pôvodu.

Ak polievajú zeleninu dažďovou vodou alebo vodou z vodovodu, môžu zeleninu konzumovať ak rastie na znečistenej pôde?

Znečistenie pôdy nie je v povrchových vrstvách, preto pri polievaní inou ako podzemnou vodou z tejto lokality nie je predpoklad kontaminácie zeleniny a ovocia a ich negatívneho pôsobenia na zdravie.

Ak človek nepije vodu zo studne, nepolieva ňou zeleninu, ale napríklad denne prechádza cez územie so znečistenou pôdou?

Skládka nie je obnažená, na jej povrchu sa nachádzajú vrstvy pôdy a rastlinstva a z pohybu po jej povrchu žiadne riziko nehrozí.

Čo ak sa prechádza po znečistenej pôde s dieťaťom?

Platí to isté, nie je predpoklad, že by tu bolo umiestnené detské ihrisko a občasný pohyb nie je rizikom.

Aké zásady by mal dodržiavať človek vo Vrakuni, aby si bol absolútne istý, že mu nič nehrozí?

Na pitie a osobnú hygienu využívať vodu z verejného vodovodu, záhradky polievať vodou z verejného vodovodu alebo zachytenou dážďovkou, plodiny podozrivé z kontaminácie nekonzumovať alebo konzumovať iba občasne a striedať s konzumáciou plodín iného pôvodu.

Máte informácie, že by práve Vrakuni bol zvýšený výskyt ochorení, ktoré by mohli so skládkou súvisieť?

Takéto informácie nemáme a zvýšenú chorobnosť vzhľadom na nízke koncentrácie toxických látok nepovažujeme za pravdepodobnú.