hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Otázky a mýty

1. Sú ohrozené aj zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove?

Unikajúce látky neohrozujú vodárenské zdroje situované na Žitnom ostrove. Tieto zdroje sú natoľko vzdialené, že najbližších desať rokov nehrozí ich poškodenie. A to aj v prípade, ak by neprebiehalo riešenie.

2. Čo ak sa látky budú šíriť aj naďalej?

Enkapsulácia je vo svete bežne používaná metóda. Obdobný spôsob zvolili na riešenie skládok už v Rakúsku, USA, Českej republike, Veľkej Británii a ďalších krajinách. Súčasťou projektu je aj čistenie podzemných vôd. Teda naopak postupom času budú škodlivé látky v okolí skládky ubúdať. Predpokladáme, že v strednodobom časovom horizonte nájdeme spôsoby ako chemické látky, ktoré sa v skládke nachádzajú, spracujeme a využijeme. Dovtedy budú zaizolované v sarkofágu, ktorého životnosť odhadujeme na 100 rokov.

3. Ministerstvo situáciu nerieši.

Ministerstvo životného prostredia je prvou inštitúciou, ktorá začala tento problém reálne riešiť. Za posledný rok sa urobilo viac krokov na elimináciu skládky ako za posledných 20 rokov. Na stole je dnes projekt sanácie environmentálnej záťaže a prebehlo jeho posúdenie nezávislými oponentmi. V súčasnosti máme vypracovaný plán prác, prebieha verejné obstarávanie. Po ukončení zákonom stanoveného procesu, sa s prácami môže začať budúci rok.

4. Zasiahne realizácia projektu aj do okolitých nehnuteľností a dotkne sa záhradkárov?

Nie je to tak. Projekt je nastavený tak, aby k hrubým zásahom nedošlo. Ak dôjde, tak len v okrajových prípadoch, kde to bude nevyhnutné. Vždy to však musí byť po dohode s vlastníkmi nehnuteľností.

5. Ľudia neboli varovaní, že nemajú používať vodu zo studní na polievanie, sprchovanie a napúšťanie bazénov. Prvýkrát ich varovali až v máji.

Prvý zákaz požívania vody zo studní bol vydaný už v roku 2002. Situácia, ktorú máme vo Vrakuni a v okolí nie je nová a ministerstvo o nej pravidelne informuje verejnosť, médiá a samosprávy. Jeden príklad za všetky, v auguste 2015 rezort životného prostredia informoval o existencii kontaminácie v zeminách a v podzemnej vode. Po rozsiahlom prieskume bola ešte v tom istom roku bola informácia zaslaná mestskej časti Vrakuňa, aj hlavnému mestu Bratislava. Nasledovalo niekoľko televíznych relácií a okrúhlych stolov so zástupcami ministerstva a samosprávy so zameraním práve na problematiku skládky a kontaminácie podzemnej vody v oblasti. V každom prípade plánujeme komunikáciu zintenzívniť.