Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stratégia protipovodňovej ochrany do roku 2020

Stratégia protipovodňovej ochrany do roku 2020