Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

OU-ZC-OSZP-2019/000792

22.05.2019 žiadosť Ing. Martina Mráza a Ing.Veroniky Mrázovej týkajúcej sa realizácie stavebného zámeru rekreačnej chaty

OU-ZC-OSZP-2019/000606-2

02.04.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistickýchpodujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených v CHKO Štiavnické vrchy.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]