Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana prírody - správne konania

12143/2019-6.3

12.11.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany

12133/2019-6.3

11.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz chránenej skameneliny

OU-NR-OSZP1-2019/049483

11.11.2019 Vydanie súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín mimo zastavaného územia obce v k.ú. : Rumanová, Trnovec nad Váhom, Vlčany a Neded.

OU-BB-OSZP1-2019/034987-Ku

10.11.2019 Predlženie platnosti rozhodnutia

OU-PO-OSZP1-2019/053628/HV

08.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/054475/HV

08.11.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prdpisov
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]