Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie-"Odľahčovacie potrubie Košeca"

04.10.2018

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/rozhodnutie-odlahcovacie-potrubie-koseca.pdf (424,32 kB)