Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„Podolínec – protipovodňové opatrenia mesta“

11.12.2018