Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Geneticky modifikované organizmy


Začiatok stránky:

Geneticky modifikované organizmy

Oznam pre verejnosť

04.07.2016 Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ...

Oznam pre verejnosť 10. 6. 2015

10.06.2015 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava podala dňa 01. 06. 2015 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Účel použitia: základný výskum.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 
 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.