Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

1801/2020 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Rozhodnutie - Uzavretie a rekultivácia I. až IV. etapy skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iźa

 


Ostatné konania so všetkými dokumentami sú dostupné na stránke enviroportal.sk