Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

387/2020-1.7 R1 Ružomberok - Záverečné stanovisko

02.06.2020

Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, Juh – križovatka D1

Účelom navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, Juh – križovatka D1“ je výstavba časti rýchlostnej cesty R1. Dôvodom výstavby je najmä zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy hlavne v meste Ružomberok. Celkovo uvažovaná rýchlostná cesta R1 v úseku od Banskej Bystrice po napojenie na diaľnicu D1 pri meste Ružomberok má odľahčiť hlavne cestu I/59 a horské priechody.

/files/eia/zs-r1-ruzomberok-juh-krizovatka-d1-rs.pdf