Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

37388/2020 Zhodnocovanie plastového odpadu inovatívnou technológiou v obci Nižná Jedľová - záverečné stanovisko

 

Zhodnocovanie plastového odpadu inovatívnou technológiou v obci Nižná Jedľová

 

- záverečné stanovisko

 

    Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie plastového odpadu prostredníctvom modernej ekologickej mobilnej technológie Plast Energy LT 2000. Navrhovanou činnosťou sa zabezpečí efektívne a ekologické spracovanie a využitie plastového odpadu. Plastový odpad bude prevedený na plynnú a následne kvapalnú frakciu, ktorú možno poskytovať odberateľom na ďalšie použitie

 

► /files/zs_nizna-jedlova_ineco.pdf